Aesco Group Partnerem Biznesowym Kongresu!

Aesco Group zostało naszym Partnerem Biznesowym! Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o. będzie prelegentem podczas naszego wydarzenia.

Akademia WSB Partnerem środowiskowym Kongresu.

Akademia WSB została Partnerem środowiskowym Kongresu Skarbników i Kongresu Sekretarzy. Miło nam poinformować, że mamy za Partnera uczelnię, która w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

TVP3 Kraków Regionalnym patronem medialnym Kongresu

TVP3 Kraków objęło regionalnym patronatem medialnym IV Krajowy Kongres Forów Skarbników.

Unia Metropolii Polskich kolejnym Partnerem

Unia Metropoliii Polskich kolejnym Partnerem IV Krajowego Kongresu Skarbników.

Marszałek Województwa Śląskiego udzielił Patronatu wydarzeniu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego  Cezary Przybylski objął patronatem honorowym przedsięwzięcie pn. IV Krajowy Kongres Forów Skarbników oraz VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Polskie Regiony kolejnym Partnerem środowiskowym

Uprzejmie informujęmy, że Zarząd Związku Województw RP podjął pozytywną decyzję o udzieleniu Patronatu Związku Województw RP wydarzeniu pn. IV Krajowy Kongres Forów Skarbników.

TVP3 Katowice Partnerem medialnym Kongresu

Miło nam poinformować, że Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach udzielił Patronatu medialnego dla Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz dla Krajowego Kongresu Sekretarzy w 2022 r.

Solidarni z Ukrainą

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wyraziła stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu na terenie niepodległej Ukrainy! Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w pełni popiera prawo Ukrainy do suwerenności i wolności w wyborze drogi swojego rozwoju. Do wszystkich naszych dzielnych ukraińskich przyjaciół – partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, […]

Poznaliśmy Partnerów IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. Przedstawiamy pierwszych partnerów tego wydarzenia. Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się […]

Związek Powiatów Polskich naszym Partnerem Środowiskowym

Związek Powiatów Polskich został Partnerem Środowiskowym Kongresu. Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.