Patronat Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przekazał informację o objęciu patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz Krajowego Kongresu Sekretarzy.