Dzień I. 12 marca (wtorek)

Warszawa Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

10:00 Rozpoczęcie i otwarcie Kongresu

Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes RIO w Kielcach,
Andrzej Domański, Minister Finansów,
dr Ewa Weber, Dyrektor Generalna Ministerstwo Aktywów Państwowych.

10:20 – 14:25 Zajęcia merytoryczne w ramach sesji plenarnej

10:20 – 11:20

Debata: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego

dr Janusz Cichoń, Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP,
Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL,
dr hab. Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku

Moderacja:
dr Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica

11:20 – 11:40

BudujeMY dobre praktyki

dr Ewa Weber, Dyrektor Generalna Ministerstwa Aktywów Państwowych

11:40 – 12:00

Jak sobie radzić z podatkiem od nieruchomości po wyrokach TK z 2023 r.

Daniel Panek, Starszy Menager w CRIDO

12:00 – 12:20

Finanse jednostek Samorządu Terytorialnego w świetle kontroli NIK

Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli i Michał Jędrzejczyk Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

12:20 – 13:20

Dyskusja: Cyfryzacja Samorządów dzięki e-commerce 

W trakcie dyskusji zostanie omówionych kilka kluczowych kwestii dotyczących: budowania wizerunku nowoczesnego samorządu poprzez wprowadzanie cyfrowych płatności. Uczestnicy dyskusji omówią jak działa e-commerce i kody QR w samorządzie, czym jest to rozwiązanie, czy warto i czy dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego je wdrażać? Prelegenci pochylą się nad tematem poprawy obsługi mieszkańców poprzez innowacyjne metody płatnicze. Opowiedzą o nowym filarze Programu Polska Bezgotówkowa, założeniach programu i korzyściach dla samorządów. W trakcie dyskusji jej uczestnicy odpowiedzą na pytanie czy cyfryzacja w samorządach i nowoczesna obsługa bankowa musi być droga i jak zaoszczędzić poprzez digitalizację?

Monika Grabowska, Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi w Fundacji Polska Bezgotówkowa,
Piotr Marczak, Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji – zastępca Skarbnika Miasta st. Warszawa,
Angelika Ostaszewska , Skarbnik Miasta Częstochowy,
Radosław Szewczak, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy,
Artur Żymańczyk, Country Manager, Worldline Financial Services (Europe) S.A.

Moderator: Daria Auguścik, Dyrektor ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe

13:20-13:30 Zdjęcie grupowe

13:30-14:25 Przerwa obiadowa

14:25-16:40 Sesje równoległe

14:25 – 15:25

SALA I

Dyskusja: Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?

• Kolejności zarachowania wpłaty – czyli różne interpretacje art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej i co z tego wynika.
• Postępowania przedegzekucyjne – czy jednostki samorządu terytorialnego stosują działania informacyjne wierzycieli lub korzystają z rejestru należności publicznoprawnych?
Czy i jakie daje to gminom, powiatom korzyści? • Współpraca gmin z naczelnikami urzędów skarbowych.
• Czy gminy sięgają po środki ostateczne czyli egzekucję z nieruchomości? Jeżeli nie to dlaczego?
• Egzekucja podatków po 25 marca 2024 r. – czyli jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wpłynie na egzekwowanie zaległych podatków? 

Ewa Guziel, Skarbnik Miasta Ruda Śląska,
Beata Pawłowska, Skarbnik Gminy Starachowice,
Joanna Przednowek, Skarbnik Gminy Końskowola

Moderacja: dr Hanna Kmieciak, ekspert FRDL w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

SALA II

Dyskusja: Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji

Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu eFaktor S.A.,
Mariusz Denkiewicz, Dyrektor Biura Strukturyzacji Finansowania w Departamencie Sektora Publicznego BGK,
Małgorzata Mleko, Skarbnik Gminy Mogilany,
Marcin Pasak, NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi,
Karina Skowronek, Prezes Zarządu Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o.

Moderator: Andrzej Waszczeniuk, Skarbnik Gminy Korycin

SALA III

Dyskusja: Czy można odbiurokratyzować pracę Skarbnika?

W trakcie dyskusji poruszona zostanie kwestia analizy przygotowywanych informacji przez samorządy. Celem dyskusji będzie odpowiedź na pytania czy sprawozdania budżetowe i finansowe, a także inne informacje mogą być uproszczone, co jest najbardziej obciążające w ramach przygotowywanych sprawozdań i informacji, czy można przemyśleć zmianę częstotliwości ich przygotowywania, czy wszystkie informacje, które dzisiaj są składane w sprawozdaniach są potrzebne i wykorzystywane przez organy nadzoru i Ministerstwo Finansów?

Aleksandra Bieniaszewska, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice,
Jacek Jachymiak, Skarbnik Gminy Łapsze Niżne,
Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice,
Piotr Rybicki, ekspert FRDL, ekspert w zakresie inwentaryzacji, sprawozdawczości i środków trwałych

Moderator: Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej KRFS

15:25-16:40

SALA I

Inwentaryzacja w kontekście prawidłowości jej przeprowadzania i konsekwencji za nienależyte jej przeprowadzenie

Sebastian Bach, Skarbnik Gminy Borów, ekspert FRDL w zakresie rachunkowości i finansów publicznych

Subwencja oświatowa – potrzeby i kierunki zmian

Elżbieta Rabenda, ekspert prawa oświatowego

Współczesna rola i wielozadaniowość Skarbnika JST w zakresie rachunkowości budżetowej

Dorota Adamek-Hyska, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert FRDL

SALA II

Dyskusja: Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Jolanta Bik, Skarbnik Gminy Dukla, Prezes Podkarpackiego Forum Skarbników,
Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group,
dr Aleksandra Mendryk, Skarbnik Miasta Gdyni,
Ewa Tyrka, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Moderator: dr Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków

SALA III

Dyskusja: Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Odzyskiwanie VAT. Czy jest możliwy udział w VAT JST? 

Michał Grosz, Technology Project & Program Manager w firmie Wolters Kluwer,
Katarzyna Kursa, Skarbnik Gminy Bochnia,
Grażyna Reichert, Skarbnik Miasta Rudnik nad Sanem,
Bartłomiej Zydel, Manager w PwC Legal

Moderator: Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

16:40-17:00 Networking

20:00 Kolacja

Dzień II. 13 marca (środa)

9:30-12:00 Sesje równoległe

9:30 – 10:15

SALA I

Dyskusja: Audyt i kontrola środków w ramach realizowanych działań ze środków unijnych

dr Irena Bruszewska, Skarbnik Gminy Sokoły,
Ewa Czarniecka, ekspert z tematyki finansów publicznych, główna księgowa w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym,
dr Joanna Przybylska, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, audytor wewnętrzny,
dr Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Moderator: dr inż. Elżbieta Paliga, Kierownik, audytor wewnętrzny w publicznej uczelni wyższej

SALA II

Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarzadzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy

Magdalena Olech, ekspert samorządowego prawa pracy

SALA III

Liczby są zawsze trudne. Czy Skarbnika da się zrozumieć? O komunikacji i budowaniu wizerunku Skarbnika

– Czy o finansach da się mówić w sposób zrozumiały dla mieszkańca?
– Jak realizowane przez skarbnika edukowanie obywateli sprzyja budowaniu jego silnej marki?
– Jak Skarbnicy mogą w lokalnych społecznościach budować swój ekspercki wizerunek, a jednocześnie komunikować się ze społecznością w sposób zrozumiały?

Zbigniew Król, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji

10:15 – 10:35

SALA I

Zarządzanie procesowe jako element miary jakości współczesnej organizacji

10:50 – 11:15

Zarządzanie procesowe staje się niezbędnym narzędziem w osiąganiu i utrzymywaniu wysokiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności organizacji. Systematyczne monitorowanie, analiza i doskonalenie procesów pozwala by potrzebna informacja zawsze docierała do odpowiedniego użytkownika we właściwym czasie i formie. Wobec zmieniającego się otoczenia kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oraz wsparcie kadry menedżerskiej, tak aby jakość realizowanych procesów miała bezpośredni pozytywny wpływ na organizację.

Jakub Pizoń, konsultant ds rozwiązań biznesowych Comarch S.A.

SALA II

Finansowanie oświaty niepublicznej

Finansowanie oświaty niepublicznej napotyka ciągłe trudności związane tak z prawidłowym określeniem wysokości dotacji, a z drugiej strony z kontrolą wydatkowanych środków – gdy organem prowadzącym nie jest JST. Coraz częściej pojawia się też kwestia dotacji na uczniów z orzeczeniami – co staje się powoli normą, ale rodzi szereg skomplikowanych problemów związanych właśnie z finansowaniem. Opowiemy jakie kwestie ostatnio najczęściej docierają do naszej poradni eksperckiej m.in. – udostępnianie dokumentacji w ramach kontroli wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych – dotacja przedszkolna a edukacja domowa – zmiana organu prowadzącego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji A także… zakup Lamy z dotacji przedszkolnej?

Patryk Janiak, Content Manager w C.H. BECK

SALA III

Cyfrowy urzędnik jako realne wsparcie w pracy urzędu  

– Analiza i alertowanie o błędach w fakturach za media
– Automatyczne planowanie budżetu na media
– Obsługa nadpłat podatkowych – automatyczna weryfikacja zobowiązań i generowanie pisma do mieszkańca.

Piotr Ślęzak, Ekspert ds. robotyzacji. Prezes Zarządu ForProgress

10:35 – 12:00

SALA I

Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych

Dyskusja o kierunku działania samorządu terytorialnego, o zadaniach własnych realizowanych zgodnie z ustawami ustrojowymi i zadaniami zleconymi, których realizacja wynika z ustaw, ale finansowanie jest określone w różnych formach. To dobry moment by pochylić się nad wprowadzeniem i ujednoliceniem wskaźnika finansowania zadań zleconych; ustalenie katalogu zadań, które mogą być realizowane przez kilka jednostek samorządu terytorialnego wspólnie?. Zapraszamy do dyskusji Skarbników, ekspertów, przedstawicieli rządu i parlamentu o standardach realizowania i finansowania zadań zleconych i własnych.

Wprowadzenie do dyskusji: Wiesław Miłkowski, Skarbnik Powiatu Otwockiego, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

SALA II

System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych

Finansowanie systemu oświaty samorządowej jest największym wydatkiem realizowanym w ramach budżetów lokalnych. Od wielu lat toczy się dyskusja nad uporządkowaniem zasad finansowania działania najważniejszego obszaru rozwoju samorządu. Przyszłość społeczeństwa uzależniona jest od tego jak i na jakim poziomie będziemy mogli prowadzić politykę edukacyjną dzieci i młodzieży, dlatego też w trakcie dyskusji Skarbnicy, eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu i inni zaproszeni goście będą mogli rozmawiać o konkretnych propozycjach, tak by system finansowania oświaty był realny, sprawiedliwy i odpowiadał potrzebom lokalnym. Ważnym elementem dyskusji będzie kwestia finansowania niepublicznych placówek oświatowych, które powstają na terenie JST niezależnie od jej woli. Budżet państwa przekazuje subwencję oświatową, z której dotacja zasila budżet takich placówek. Niestety, JST nie posiada stosownych narzędzi umożliwiających prawidłowe rozliczenie dotacji umożliwiających wyegzekwowanie nieprawidłowo pobranej kwoty.

Wprowadzenie do dyskusji: Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

SALA III

Dochody samorządu terytorialnego

Od wielu lat mówi się o pilnej potrzebie reformy finansów JST. Niestety, skarbnicy nie doczekali się nowej ustawy. W związku z tym, że reforma finansów samorządowych jest konieczna zapraszamy Państwa do rozpoczęcia szerokiej dyskusji w tym w tym obszarze. Proponowana debata to miejsce w którym Skarbnicy, eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu i zaproszeni goście będą mogli rozmawiać o propozycjach, jakie powinny zostać uwzględnione przy budowaniu dobrego systemu finansów publicznych. To bardzo duże wyzwanie. Dlatego też chcemy aby w dyskusji pojawiły się (zarówno) te strategiczne instrumenty, na których można budować system jak i wiele drobnych, konkretnych propozycji zmian przepisów, które pozwolą sprawnie wykorzystać potencjał społeczno-gospodarczy każdego samorządu.

Wprowadzenie do dyskusji: Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

12:00-12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 14:30 Sesje plenarne

12:40-14:10

Okrągły Stół. Debata podsumowująca dyskusje w ramach tematów: Dochody samorządu terytorialnego, System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych, Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych. 

prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie RP,
Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Wiceprzewodniczący KR RIO,
Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL,
Wiesław Miłkowski, Skarbnik Powiatu Otwockiego, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

Moderacja: Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

14:10-14:30

Podsumowanie Kongresu

14:30 LUNCH

UWAGA:

Program może ulec zmianie. Na stronie www.kongresskarbników.pl jest dostępna stale aktualizowana wersja programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Krajowego Kongresu Skarbników: biuro@kongresskarbnikow.pl, tel. 660 701 013