PROGRAM

Dzień pierwszy 11 maja 2021 r.

8.30–10.00

Rejestracja uczestników, wirtualny spacer po platformie, spotkania w Strefie Expo

Po zalogowaniu się na platformie znajdujecie się Państwo w wirtualnej przestrzeni konferencyjnej, która została podzielona na 5 kluczowych stref: scenę plenarną, sale warsztatowe, strefę wiedzy i informacji, strefę partnerów i wystawców.

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po naszej platformie i zwiedzanie Strefy Expo. Każdy z Wystawców ma swoje indywidualne stoisko, które możecie Państwo odwiedzić, a tym samym zapoznać z ofertą, umówić na spotkanie online w wybranym przez siebie czasie, zadać pytanie.

10.00–13.00

Sesje plenarne

Debata: Stan finansów samorządowych – jak wygląda prawda o budżetach samorządów w 2021 rok?

Moderowanie: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL

Udział:

    • Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów,
    • Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO
    • Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
    • Mirosław Legutko, Prezes RIO Kraków, Przewodniczący KR RIO,
    • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Bieżące i planowane działania w zakresie kształtowania systemu finansów samorządu terytorialnego, subwencjonowania gmin i powiatów oraz sprawozdawczości budżetowej, istotnych dla środowiska skarbników samorządowych

Wystąpienie w trakcie potwierdzania

Śmieci – gospodarka odpadowa – opłaty

Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO

Opłata retencyjna – zestawienie “zysków (?) i strat (!)”.

Michał Kostrzewa, radca prawny, oraz dr Paweł Grzybowski, Dział Prawa Podatkowego dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Szczególne rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19

Justyna Przekopiak, Dyrektor Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów

13.00–15.00

Sesje równoległe

Skarbnik a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Damian Grzelka, Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w RIO w Kielcach

Jak wójt, burmistrz (prezydent) może udzielać ulg w spłacie podatków przedsiębiorcom

prof. Leonard Etel, prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego

Raport Regionalnych Izb Obrachunkowych na temat stanu finansów samorządu.

Luiza Budner-Iwanicka Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO

Kontrasygnata, kontrola wstępna, kontrola zarządcza – podobieństwa i różnice w kontekście ustawowych obowiązków skarbnika i głównego księgowego

Dariusz Melerowicz, Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych

Temat na dwa głosy: Finansowanie inwestycji samorządowych

Agnieszka Drożdżal, Wieloletnia Skarbnik, wcześniej główna księgowa. Ekspert, konsultant
Janusz Zagórski, Skarbnik, Urząd Miasta Police

15.00–16.00

Networking, spotkania w Strefie Expo

Dzień drugi 12 maja 2021 r.

10.00–11.30

Sesje plenarne

Otwarcie II dnia
System korekcyjno–wyrównawczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego – stan istniejący i postulowane zmiany

W debacie wezmą udział m.in.: prof. Paweł Swianiewicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, przedstawiciele Krajowej Rady Forów Skarbników i Skarbnicy JST

11.30–13.30

Sesje równoległe

Wystąpienie: Bieżące problemy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w RIO, specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i ekspert w dziedzinie finansów publicznych. Była skarbnik powiatu. Doświadczony wykładowca.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób finansowania inwestycji samorządowych

Ryszard Grobelny, doradca strategiczny ZMP

Finansowanie systemu oświaty

Grzegorz Pochopień, ekspert w zakresie oświaty. Były pracownik Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Najważniejsze zadania oświaty

Daria Pietrzykowska, ekspert w zakresie oświaty, były pracownik MEN. Autorka m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych.

Temat na dwa głosy: Zlecanie przez JST zadań spółkom komunalnym

Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzów
Mariusz Siwoń, ekspert, konsultant

Gdzie szukać pieniędzy w podatku od nieruchomości? (!)

Michał Kostrzewa, radca prawny, oraz dr Paweł Grzybowski, Dział Prawa Podatkowego Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Aktualna problematyka podatku VAT

Wystąpienie w trakcie potwierdzania

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych w orzecznictwie Regionalnych Izb Obrachunkowych – wybrane zagadnienia praktyczne z perspektywy skarbnika gminy

Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO,
dr Dariusz P. Kała, ekspert ds. finansowania OSP

Aspekty finansowo-księgowe projektów z nowych środków unijnych, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Małgorzata Rulińska, ekonomistka, ekspert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Co skarbnik powinien wiedzieć o zleceniu, realizacji i rozliczaniu zadań publicznych w związku z covid-19.

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy z NGO

Raport nt. stanu finansów

Jan Czajkowski, ekspert ds. finansów Śląski Związek Gmin i Powiatów

13.30–14.30

Sesje plenarne

Aktualna problematyka w ramach prac Krajowej Rady Forów Skarbników w tym rola Skarbnika

Krajowa Rada RIO i Krajowa Rada Forów Skarbników przy FRDL

14.30–16.00

Networking, spotkania w Strefie Expo

Program jest na bieżąco aktualizowany