PROGRAM

Kluczowe tematy jakie zostaną poruszone w trakcie najbliższego Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Poszukiwanie nowych źródeł i obszarów dochodu jst.

Status Skarbnika. Jego rola, odpowiedzialność. Skarbnik jako strażnik finansów jednostki. Panel pod patronatem merytorycznym Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.

Jak wnioski z badań nad demografią w gminach, powiatach i województwach powinny wpływać na strategię działania Skarbnika?

System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.

Bieżące problemy działalności samorządu a kolejne wyzwania. Czy samorządy stać na środki unijne przy zwiększonych wkładach własnych? Jak zwiększony poziom inwestycji zachwiał równowagę funkcjonowania szczególnie małych samorządów. Jak zachęcać samorządy do wspólnej realizacji zadań własnych?

System finansowania edukacji – kluczowe aspekty problemu małych i dużych jst. Czy to już stan krytyczny?

Nowe regulacje w zakresie obszaru ochrony zdrowia: modernizacja i poprawa efektywności szpitali. Głos Skarbnika powiatu, województwa i ekspertów.

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, prelegentów Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, ekspertów i Skarbników.

Panel pod patronatem merytorycznym Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

System elektronicznych faktur (KSeF). O wyzwaniach, jakie czekają samorządy. Etapy wdrożenia nowego obowiązku by przygotować jednostkę na 1 stycznia 2024 r.