dr Dorota Adamek-Hyska

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert FRDL

Daria Auguścik

Dyrektor ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe

Sebastian Bach

Skarbnik Gminy Borów, ekspert FRDL w zakresie rachunkowości i finansów publicznych

Marian Banaś

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Aleksandra Bieniaszewska

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Jolanta Bik

Skarbnik Gminy Dukla, Prezes Podkarpackiego Forum Skarbników

dr Irena Bruszewska

Skarbnik Gminy Sokoły

Piotr Budziak

Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

Janusz Cichoń

Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP

Ewa Czarniecka

Ekspert z tematyki finansów publicznych, główna księgowa w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Wiceprzewodniczący KR RIO

Ewa Czołpińska

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Jerzy Dąbrowski

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu eFaktor S.A

Mariusz Denkiewicz

Dyrektor Biura Strukturyzacji Finansowania w Departamencie Sektora Publicznego Bank Gospodarstwa Krajowego

dr Małgorzata Domańska

Skarbnik Gminy Ozorków

Andrzej Domański

Minister Finansów

prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz

Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie RP

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu Aesco Group

Monika Grabowska

Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi w Fundacji Polska Bezgotówkowa

Michał Grosz

Technology Project & Program Manager w firmie Wolters Kluwer

Katarzyna Gryś

Skarbnik Gminy Polkowice

Damian Grzelka

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Ewa Guziel

Skarbnik Miasta Ruda Śląska

Jacek Jachymiak

 Skarbnik Gminy Łapsze Niżne

Patryk Janiak

Content Manager w C.H. BECK

dr Michał Jędrzejczyk

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

dr Hanna Kmieciak

Ekspert FRDL w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

dr hab. Agnieszka Kopańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Zbigniew Król

Ekspert do spraw wizerunku i komunikacji

Katarzyna Kursa

Skarbnik Gminy Bochnia

Danuta Lange

Skarbnik Miasta Katowice

Aneta Maciążek

Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

Hanna Majszczyk

Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Piotr Marczak

Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji – zastępca Skarbnika Miasta st. Warszawa

Krzysztof Matyjaszczyk 

Prezydent Miasta Częstochowy

dr Aleksandra Mendryk

Skarbnik Miasta Gdyni

Katarzyna Marciniak-Mordel

Zastępca Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Wiesław Miłkowski

Skarbnik Powiatu Otwockiego, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

Małgorzata Mleko

Skarbnik Gminy Mogilany

Marlena Moliszewska-Gumulak

Dyrektor ds. rozwoju Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Magdalena Olech

Ekspert samorządowego prawa pracy

Angelika Ostaszewska

Skarbnik Miasta Częstochowy

dr inż. Elżbieta Paliga

Kierownik, audytor wewnętrzny w publicznej uczelni wyższej

Daniel Panek

Starszy Manager w CRIDO

Beata Pawłowska

Skarbnik Gminy Starachowice

Marcin Pasak

Specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi NWAI Dom Maklerski SA,

Jakub Pizoń

Konsultant ds. rozwiązań biznesowych Comarch S.A.

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku

Joanna Przednowek

Skarbnik Gminy Końskowola

dr Joanna Przybylska

Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, audytor wewnętrzny

Elżbieta Rabenda

Ekspert  prawa oświatowego

dr inż. Elżbieta Raliga

Kierownik, audytor wewnętrzny w publicznej szkole wyższej

Grażyna Reichert

Skarbnik Miasta Rudnik nad Sanem

dr Jarosław Rokicki

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Piotr Rybicki

Ekspert FRDL

dr Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnica

Karina Skowronek

Prezes Zarządu Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o.

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Radosław Szewczak

Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy

Piotr Ślęzak

Ekspert ds. robotyzacji. Prezes Zarządu ForProgress

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Ewa Tyrka

Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Waszczeniuk

Skarbnik Gminy Korycin

dr Ewa Weber

Dyrektor Generalna Ministerstwa Aktywów Państwowych

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL

Małgorzata Zielińska

Dyrektor Biura Sektora Publicznego, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bartłomiej Zydel

Manager w PwC Legal

Artur Żymańczyk

Country Manager, Worldline Financial Services (Europe) S.A.