Jacek Brygman

Wiceprzewodniczący ZGWRP, Wójt Gminy Cekcyn

Piotr Budziak

Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Agnieszka Drożdżal

Ekspert FRDL, specjalista w zakresie finansów publicznych

Krystyna Gąsiorek

Ekonomistka, ekspertka w zakresie finansów publicznych

Tadeusz Gembalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Utrzymania Oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Damian Grzelka

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Przewodniczący Krajowej Rady RIO

Lucyna Hanus

Prezes RIO we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej

Jacek Jachymiak

Skarbnik Gminy Łapsze Niżne

Agnieszka Kądziela-Biernat

Skarbnik Miasta Węgrowa

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Jacek Klukowski

Starszy Konsultant w Crido Taxand S.A.

Hanna Kmieciak

Ekspert FRDL w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu, doktor nauk prawnych

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Michał Kostrzewa

Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Ryszard Krawczyk

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, doktor nauk prawnych

Anna Krzysztofik

Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego

Katarzyna Kułakowska

Główny Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

Katarzyna Leczyk-Woroniecka

Członek Zarządu IIA Polska

Mirosław Legutko

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dr nauk ekonomicznych

Aneta Maciążek

Skarbnik Gminy Tomaszów Maz., Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Wiesław Miłkowski

Skarbnik Powiatu Otwockiego, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Daniel Panek

Doradca podatkowy, Starszy Manager w Crido Taxand S.A.

Marcin Pasek

NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi

Dorota Pudło-Żylińska

Skarbnik Miasta Szczecin

Beata Pawłowska

Skarbnik Miasta Starchowice

Wojciech Polakiewicz

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP

Konrad Różowicz

Prawnik, Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Adrianna Rudziak

Doradca podatkowy, ekspert FRDL

Bernadetta Skóbel

Radca prawny, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich

Marzena Staniszewska

Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA

Gabriela Suski-Borek

Ekspert FRDL

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Krzysztof Surówka

Specjalista w dziedzinie finansów publicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL, doktor nauk humanistycznych

Paweł Twardowski

Skarbnik Gminy Czarny Bór

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny, audytor, ekspert FRDL

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL