PRELEGENCI

Michał Cieślak

 Minister – Członek Rady Ministrów

Grzegorz Czarnocki

Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO

Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, ekspert w zakresie finansów publicznych

prof. Leonard Etel

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego

dr hab. Zygmunt Frankiewicz

senator, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, były Prezydent Miasta Gliwice

 Dariusz Giza

dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., doradca samorządowy

 Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Adam Gregor

Menedżer w dziale audytu EY Warszawa, Biegły Rewident; Członek Association of  Chartered Certified Accountants (ACCA)

Damian Grzelka

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w RIO w Kielcach

dr Paweł Grzybowski

prawnik w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, wykładowca akademicki

Lucyna Hanus

Prezes RIO we Wrocławiu,
ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej

dr Dariusz P. Kała

prawnik, wykładowca akademicki, ekspert ds. finansowania OSP

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzów, przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Teresa Krawczyk

ekspert w zakresie finansów publicznych, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce

Bogusław Krukowski

Pełnomocnik Zarządu ds. samorządów w firmie ZETO Software Sp. z o.o

Mirosław Legutko

Prezes RIO Kraków, autor i współautor licznych publikacji branżowych

Dariusz Melerowicz

zastępca Burmistrza Sułkowic, wcześniej Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Krakowie

Marcin Pasak

Departament Sektora Publicznego, NWAI Domem Maklerskim SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych

Daria Pietrzykowska

ekspert w zakresie oświaty, były pracownik MEN, autorka m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Grzegorz Pochopień

ekspert w zakresie oświaty, były pracownik MF oraz MEN, autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dagmara Rutkowska

radca prawny, doradca podatkowy

Małgorzata Rulińska

 ekonomistka, ekspert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Mariusz Siwoń

były prezes RIO w Katowicach, dyplomowany Audytor Finansów Publicznych (CGAP), Biegły ds. Wykrywania Nadużyć Finansowych (CFE)

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Dariusz Stachera

Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Marcin Stępień

prawnik, Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Janusz Zagórski

skarbnik gminy miejsko-wiejskiej Police, Przewodniczący Zarządu Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego przy FRDL