Erif kolejnym Partnerem Kongresu

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych. Firma przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe. ERIF BIG należy do Grupy KRUK jest jednym z trzech największych BIG-ów w Polsce.

ERIF BIG pracuje dla kilkunastu tysięcy instytucji, w tym największych graczy polskiego rynku finansowego i niefinansowego. Obsługuje banki, pozabankowe instytucje finansowe, telekomy, multimedia, leasing, faktoring, ubezpieczenia, jednostki JST, sądy oraz licznych przedsiębiorców, a także konsumentów (użytkownikami serwisu internetowego dla konsumentów w Polsce jest ponad 210 tys. osób).

Domeną spółki dla rynku strategicznego jest masowa wymiana danych gospodarczych w drodze teletransmisji wraz z usługami towarzyszącymi. Baza danych ERIF zawierająca obecnie ponad 100 mln informacji gospodarczych o wartości ok. 53 mld zł stanowi dla partnerów biznesowych unikalne i pierwszoplanowe źródło danych o kliencie i jego zachowaniach w procesach dotyczących oceny ryzyka, oceny antyfraudowej, wsparcia procesów sprzedaży, autentykacji klienta oraz wsparcia procesów windykacji.

Do podstawowych usług świadczonych przez ERIF należy: sprawdzanie wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców, dopisywanie nierzetelnych płatników oraz podmiotów terminowo wywiązujących się ze zobowiązań, monitorowanie danego podmiotu pod kątem jego wiarygodności płatniczej, a także powiadamianie dłużników o ich wpisaniu do rejestru ERIF BIG.