Zapraszamy na V Krajowy Kongresem Forów Skarbników

Już trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Spotykamy się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Tegoroczne hasło Kongresu to:  Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu. Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się m.in. z kryzysem energetyczno-surowcowym i zaskakującą, wysoką inflacją. Wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym. Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom: energetyczny i ekonomiczny. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji, debat w Warszawie. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

Nasze doświadczenie poparte wynikami prowadzonych badań i ewaluacji realizowanych wydarzeń w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, że najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentacje powstają przy udziale praktyków. Dlatego raz jeszcze zachęcamy do włączenia się w prace koncepcyjne związane z najbliższą edycją Kongresu.

Zapraszamy do współpracy!

Intensywne pracę nad największym wydarzeniem dla Skarbników JST już trwają! Zapisanie daty 10-11 maja 2023 r. w kalendarzu jest konieczne, udział w wydarzeniu jest wskazany – to dwa dni które przygotowujemy dla Państwa z Państwa udziałem! Dwa dni intensywnych rozmów i prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk w tak ważnych dla Państwa kwestiach!

Każdy z Państwa może się włączyć w przygotowanie tego wydarzenia. Zapraszamy do współpracy Skarbników, Partnerów Samorządowych, Biznesowych, Medialnych, Związki Samorządowe, Instytucje otoczenia samorządu i świata nauki oraz ekspertów.

To wydarzenie jest dla Państwa.

– Kongres Skarbników to więcej niż tylko konferencja – to spotkanie profesjonalistów i ekspertów o różnych poglądach, reprezentujących niejednolite środowiska – mówi dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL, organizator Kongresu. – Naszym celem, podobnie jak co roku, jest zapewnienie platformy do dzielenia się najnowszą wiedzą i promowanie dobrych rozwiązań w dziedzinie finansów samorządowych, szczególnie w tak niepewnych i trudnych dla JST czasach – dodaje.

– Obawiamy się, że 2023 r. będzie rokiem wyjątkowo trudnym i odpowie na pytanie, czy w takiej formule finansowania samorząd w Polsce w ogóle przetrwa. Szkoda byłoby stracić tak ciężko wypracowany, ponad 30-letni dorobek, głównie ze szkodą dla naszych lokalnych społeczności – dodaje Małgorzata Kern, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, współorganizatora Kongresu.

Współpraca w miastach, metropoliach, regionach odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

W IV Krajowy Kongres Forów Skarbników w maju 2022 r wzięło udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Relacja z wydarzenia.

Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.