VI Krajowy Kongres Forów Skarbników

12-13 marca 2024 roku odbył się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, który realizowaliśmy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

To najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST, podczas którego oprócz dyskusji i paneli eksperckich toczyła się debata nad koniecznymi zmianami dotyczącymi systemu finansowania samorządów. W Kongresie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działającą przy niej Krajową Radę Forów Skarbników JST wzięło udział ponad 600 osób.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo, do zobaczenia podczas kolejnych Forów FRDL!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Kongresu. Więcej informacji na STRONIE FRDL oraz w zakładce AKTUALNOŚCI.

PODSUMOWANIE KONGRESU

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. Kongres to największe i najważniejsze wydarzenie organizowane dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które na stałe wpisało się już do samorządowego kalendarza.

Podczas dwóch dni debat, wystąpień i paneli dyskusyjnych będziemy rozmawiać o zadaniach, wyzwaniach i problemach z jakim mierzą się samorządy. Poruszane przez ekspertów tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres to jak zawsze przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Związki Samorządowe.

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

Kongres to najlepsza okazja do zdobycia wiedzy oraz do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami związanymi z finansami publicznymi.

Naszym celem jest również integracja środowiska Skarbników – czyli tworzenie sieci kontaktów, i budowanie relacji między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Już dziś zapraszamy się na spotkanie pełne inspiracji i nowych pomysłów. Bądźcie z nami 12-13 marca 2024 roku na VI Krajowym Kongresie Forów Skarbników!

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Więcej najnowszych informacji w zakładce AKTUALNOŚCI.