VI Krajowy Kongres Forów Skarbników

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. Kongres to największe i najważniejsze wydarzenie organizowane dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które na stałe wpisało się już do samorządowego kalendarza.

Podczas dwóch dni debat, wystąpień i paneli dyskusyjnych będziemy rozmawiać o zadaniach, wyzwaniach i problemach z jakim mierzą się samorządy. Poruszane przez ekspertów tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres to jak zawsze przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Związki Samorządowe.

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

Kongres to najlepsza okazja do zdobycia wiedzy oraz do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami związanymi z finansami publicznymi.

Naszym celem jest również integracja środowiska Skarbników – czyli tworzenie sieci kontaktów, i budowanie relacji między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Już dziś zapraszamy się na spotkanie pełne inspiracji i nowych pomysłów. Bądźcie z nami 12-13 marca 2024 roku na VI Krajowym Kongresie Forów Skarbników!

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Więcej najnowszych informacji w zakładce AKTUALNOŚCI.