CRIDO najnowszym Partnerem Biznesowym Kongresu

CRIDO zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomaga rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskiwać finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. CRIDO jest kolejnym Partnerem Biznesowym naszego Kongresu.