Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Związek Gmin Lubelszczyzny naszymi Partnerami

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Związek Gmin Lubelszczyzny udzieliły patronatu dla naszego, tegorocznego Kongresu.