– Czekamy na szczegóły reformy samorządowych finansów – mówi Małgorzata Kern.

– Czekamy na szczegóły reformy samorządowych finansów. Bez podania konkretnych rozwiązań w najbliższym czasie i zmiany systemu nie wyobrażam sobie budżetu roku 2024 – mówi Małgorzata Kern, Skarbnik Chorzowa i przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL. W dniach 10-11 maja w Warszawie odbędzie się V Krajowy Kongres Forów Skarbników. To jedno z […]

Współpraca odpowiedzią na zmiany i kryzysy w finansach JST – mówi Marcin Smala.

O zmianach i kryzysach w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego i V Krajowym Kongresie Forów Skarbników rozmawiamy z Marcinem Smalą, wiceprezesem zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Kongres to więcej niż konferencja, to spotkanie ekspertów i profesjonalistów. W tym gronie jest wielu polskich Skarbników – doskonałych menedżerów finansowych, a także przedstawicieli nauki i biznesu. Panuje na nim zawsze […]

Historia Kongresu Skarbników

Kongres Skarbników to wydarzenie, które zrodziło się z potrzeby spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli branży finansów publicznych, w szczególności samych Skarbników JST. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Jachrance i wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju. Celem Kongresu jest od samego początku tworzenie przestrzeni, w […]

COIG naszym Partnerem Biznesowym!

Firma COIG S.A. Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników!

ZetoSoftware Partnerem Bizesowym Kongresu!

ZetoSoftware kolejnym Partnerem Bizesowym Kongresu!

Firma ForProgress Partnerem wydarzenia!

Firma ForProgress została kolejnym Partnerem Biznesowym wydarzenia!

Sprawdź najważniejsze informacje o Kongresie!

Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników!

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnym Partnerem Biznesowym V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba […]

Wolters Kluwer Partnerem Biznesowym Kongresu!

Wolters Kluwer Partnerem Biznesowym Kongresu. Dziękujemy za zaufanie!

Najważniejsze informacje o Kongresie!

Poznaj program i prelegentów najważniejszego wydarzenia dla Skarbników JST! Startujemy już 10 maja w Warszawie.