PRELEGENCI

Tomasz Angielczyk

Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Luiza Budner-Iwanicka

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Michał Cieślak

Minister – Członek Rady Ministrów

Jan Czajkowski

Ekspert ds. finansów Śląski Związek Gmin i Powiatów

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Agnieszka Drożdżal

Ekspert FRDL

Zygmunt Frankiewicz

Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Dariusz Giza

Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

Artur Gluziński

Ekspert ds. współpracy z NGO

Adam Głębski

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Łodzi

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Adam Gregor

Menedżer w dziale audytu EY Warszawa

Ryszard Grobelny

doradca strategiczny ZMP

Damian Grzelka

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

Paweł Grzybowski

doktor nauk prawnych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k.

Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Danuta Kamińska

Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia

Dariusz P. Kała

doktor nauk prawnych, specjalista prawa ochrony przeciwpożarowej

Dorota Karbowiak

Skarbnik Powiatu Świebodzińskiego

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzów

Hanna Kmieciak

doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Michał Kostrzewa

Radca prawny w Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna Sp.k,

Jarosław Kotowski

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Teresa Krawczyk

Ekspert FRDL

Bogusław Krukowski

Pełnomocnik Zarządu ds. samorządów w firmie ZETO Software Sp. o.o.

Mirosław Legutko

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Dariusz Melerowicz

Zastępca Burmistrza

Marek Miesztalski

Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Marcin Pasak

NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi

Daria Pietrzykowska

Ekspert FRDL

Grzegorz Pochopień

Ekspert FRDL

Małgorzata Rulińska

Ekspert FRDL

Dagmara Rutkowska

Radca prawny, doradca podatkowy

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Skarbnik Powiatu Choszczeńskiego

Barbara Sajnaj

Skarbnik Miasta Poznania

Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnica

Mariusz Siwoń

Ekspert, konsultant

Sebastian Skuza

Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Dariusz Stachera

Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Jerzy Stępień

Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL

Marcin Stępień

Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Paweł Swianiewicz

profesor ekonomii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Piotr Tomaszewski

Skarbnik Miasta Bydgoszcz

Artur Topa

Specjalista systemów finansowo-księgowych w firmie ZETO Software Sp. o.o.

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik Gminy Rozogi

Marek Wiewióra

Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police