ORGANIZATORZY

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Małgorzata Kern

Przewodnicząca Krajowej rady Forów Skarbników JST przy FRDL

EKSPERCI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Jacek Sierak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Hanna Kmiecik

Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Damian Grzelka

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Ewa Tyrka

Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego

SKARBNICY

Bogdan Florek

Skarbnik Miasta Sanoka

Artur Tokarz

Skarbnik Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Janusz Zagórski
Skarbnik Gminy Police,
I W-ce Przewodniczący K.R. Forów Skarbników

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska

Joanna Przednowek

Skarbnik Gminy Końskowola

Jolanta Jankowska

Skarbnik Gminy Dobra

Anna Gabryś

Skarbnik Miasta Sosnowiec

Andrzej Waszczeniuk

Skarbnik Gminy Korycin