Kongres Skarbników to tradycyjnie już najważniejsza debata na temat spraw finansów JST. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Podczas Kongresu uczestnicy poruszyli pełne spektrum tematów dotyczące finansów publicznych, uwzględniających różne perspektywy i spojrzenia. – Wszystkie sprawy, które są ważne dla Skarbników, są jednocześnie ważne dla całego samorządu terytorialnego – mówił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Kongresie!