Metropolia GZM Partnerem Kongresu

Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii objął Honorowym Patronatem IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.