K.R. Samorządowych Kolegiów Odwoławczych kolejnym Partnerem Kongresu

Tomasz Podlejski, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych udzielił Patronatu dla Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz dla Kongresu Sekretarzy.

Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Merytorycznym Kongresu

Poznaliśmy kolejnego Partnera Merytorycznego Kongresu Skarbników jakim został Urząd Zamówień Publicznych. Otrzymaliśmy podpisane elektronicznie pismo przez Prezesa UZP p. Huberta Nowaka w sprawie objęcia patronatem IV Krajowego Kongresu Skarbników, który odbędzie się w dniach 10 – 11 maja 2022 r., oraz VI Krajowego Kongresu Sekretarzy zaplanowanego w terminie 19 – 20 października 2022 r. Bardzo […]

Związek Miast Polskich kolejnym Partnerem Środowiskowym Kongresu!

Związek Miast Polskich udzielił Patronatu Środowiskowego Kongresowi Skarbników. ZMP to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 350 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i […]

TVP3 Łódź Partnerem medialnym Kongresu

Miło nam poinformować, że Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi udzielił Patronatu medialnego dla Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz dla Krajowego Kongresu Sekretarzy w 2022 r.

Zapoznaj się z Programem Kongresu!

Zapraszamy do zapoznania się z zarysem Programu IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Podczas tegorocznego Kongresu: Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety […]

Kongres z Patronatem Honorowym Ministra Michała Cieślaka

Miło nam poinformować, że Pan Minister Michał Cieślak – członek Rady Ministrów udzielił Patronatu Honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Pan Minister weźmie również udział w majowym wydarzeniu. Uprzejmie dziękujemy i liczymy na to, że dzięki udzielonemu patronatowi Kongres stanie się przestrzenią ważnej debaty pomiędzy przedstawicielami rządu i JST na temat najważniejszych problemów polskiego […]

Patronat Merytoryczny GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Honorowy Patronat Merytoryczny KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Bardzo dziękujemy!