IV KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

WYWIADY – SPONSORZY

Marcin Pasak
Marcin Pasak NWAI Dom Maklerski S.A.

Ewa Tyrka
Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Bank Gospodarstwa Krajowego

Konrad Radzik
Prezes Zarządu o4b

Aleksandra Wilczak-Grzesik
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

WYWIADY – ORGANIZATORZY, PARTNERZY, GOŚCIE

Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Małgorzata Kern
Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Mirosław Legutko
Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Aneta Maciążek
Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Marek Wójcik
Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Grzegorz Czarnocki
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Sebastian Skuza
Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Marcin Smala
Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

Kacper Siwek
Skarbnik Świdnicy

Dariusz Górski
Skarbnik Miasta Włoszczowa

FILM – RELACJA Z KONGRESU