PROGRAM

Podczas tegorocznego Kongresu:

 • Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego.
 • Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych.
 • Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem – odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu:

 • Zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dzień pierwszy 10 maja 2022 r.

09:30–10:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie Kongresu

10:25-11:35

Debata

Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość. Jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku.

Zmiany sposobu finansowania JST, kolejne odsłony Polskiego Ładu, niepewność związana z wojną w Ukrainie – jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku oraz jakie są perspektywy finansowania przez nie bieżącej działalności i inwestycji w kolejnych latach.

Moderowanie: Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL

Udział:

  • dr Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Prezes Związku Miast Polskich;
  • Mirosław Legutko, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes RIO w Krakowie;
  • Małgorzata Kern, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST, Skarbik Miasta Chorzowa;
  • prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych w instytucie Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  • Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnicy.

Sesje plenarne

11:35–12:00

Obligacje samorządowe jako narzędzie budujące relacje samorząd-mieszkańcy.

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

12:00–12:30

Finansowanie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy

Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

12:30–13:25

Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a możliwe nowe źródła finansowania.

Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL
Paneliści: Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A., Ewa Guziel, Skarbnik Miasta Ruda Śląska, Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL

13:25–13:45

Działania Rządu RP na rzecz wzmocnienia stabilności budżetowej JST.

Michał Cieślak, Minister – członek Rady Ministrów

13:45-14:10

Obecne i planowane działania Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów JST.

Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

 

14:10-15:15

LUNCH

Sesje równoległe

15:15-15:35

Rozliczenia samorządów z ich spółkami — czy nadciąga tsunami?

Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners i Michał Kostrzewa, radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k


Podatek od nieruchomości — problemy, wyzwania, możliwości zwiększenia wpływów.

Jan Furtas, Partner w CRIDO i Daniel Panek, Menadżer w CRIDO


Jak e-usługi mogą pomóc zoptymalizować dochody z podatków i opłat.

          Konrad Radzik, o4b

15:40-16:40

Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Krystyna Gąsiorek, ekspert FRDL z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych; Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi


Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.

Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce; Alicja Matuszewska Skarbnik Miasta Otwock; Ewa Tyrka Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Bank Gospodarstwa Krajowego; Moderator: Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL


Finanse samorządów mają się całkiem nieźle – prawda czy fałsz?

Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL; Agnieszka Kądziela-Biernat, Skarbnik Miasta Węgrowa; Jakub Kulesza, Skarbnik Miasta Sieradza; Dominika Marjańska, Skarbnik Gminy Ujazd; Aneta Wiśniewska, Skarbnik Gminy Pajęczno

Dzień drugi 11 maja 2021 r.

Sesje równoległe

9:50–10:50

Zewnętrzne szoki finansowe dla JST w roku 2022 i ich wpływ na możliwości inwestycyjne i planowanie finansowe.

Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.; Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin; Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice; Agata Dudek-Golińska, Skarbnik Gminy Siechnice;


Zarządzanie długiem publicznym  – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego.

Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jelenia Góra

10:55-11:20

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – jak zabezpieczyć samorząd  przed niestabilną praktyką rozliczeń?

Michał Kostrzewaradca prawny, współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k


Egzekucja należności  – dochody i wydatki

dr Hanna Kmieciak, ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego


Rejestr umów – założenia, przygotowania do wdrożenia, praktyczne wskazówki

Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik Gminy

11:20-11:40

Przerwa

Sesje równoległe

11:40-12:10

Lider przyszłości – kompetencje niezbędne  do skutecznego zarzadzania zespołem finansowym.

dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału zamiejscowego w Cieszynie Akadamii WSB


Nowe istotne obowiązki dla samorządów od 2023 roku. Faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) oraz elektroniczna ewidencja akcyzowa.

Tomasz Loose, Partner CRIDO; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO


Gospodarka odpadami komunalnymi. Działania zmierzające do zbilansowania systemu – strona kosztowa i przychodowa.

Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

12:15-13:15

Odzyskiwanie podatku VAT.

Moderator: Michał Kostrzewa, radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k, Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łódź; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradcza podatkow;, Barbara Sajnaj, doradca w zakresie podatku VAT, była wieloletnia Skarbnik Miasta Poznania; Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta Opola


Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz  finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce.

Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik gminy, Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnicy, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski


Rola skarbnika w zamówieniach publicznych

Karol Kacprzak, Naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

13:15-13:45

Przerwa

13:45-14:45

Debata

Finanse JST – podsumujmy i spójrzmy w przyszłość. Podsumowanie IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Udział:

  • Michał CieślakMinister – Członek Rady Ministrów;
  • Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Opolu, Zastępca  Przewodniczącego Krajowej Rady  Regionalnych Izb Obrachunkowych;
  • Małgorzata Kern,  Skarbnik Miasta  Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu  Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
  • Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy  Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu  Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
  • Piotr Budziak, Skarbnik Gminy  Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej  Rady Forów Skarbników przy FRDL;
  • Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów  Skarbników przy FRDL.

14:45–15:00

Podsumowanie i zakończenie kongresu