Michał Borowski

Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO

Piotr Budziak

Skarbnik Gminy Zabierzów

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Opole

Michał Cieślak

Minister – członek Rady Ministrów

Renata Ćwirzeń-Szymańska

Skarbnik Miasta Opola

Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Agnieszka Drożdżal

Ekspert FRDL

Agata Dudek-Golińska

Skarbnik Gminy Siechnice

Zygmunt Frankiewicz

Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Michał Fisiak

Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi

Jan Furtas

Partner w CRIDO

Krystyna Gąsiorek

Ekonomistka, ekspertka w zakresie finansów publicznych

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Katarzyna Gryś

Skarbnik Gminy Polkowice

Ewa Guziel

Skarbnik Miasta Ruda Śląska

Karol Kacprzak

Naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

Agnieszka Kądziela-Biernat

Skarbnik Miasta Węgrowa

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Jacek Kopeć

Skarbnik Miasta Jeleniej Góry

Michał Kostrzewa

Radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k

Hanna Kmieciak

Ekspert FRDL, doktor nauk prawnych

Ryszard Krawczyk

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Jakub Kulesza

Skarbnik Miasta Sieradza

Danuta Lange

Skarbnik Miasta Katowice

Mirosław Legutko

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Tomasz Loose

Partner CRIDO

Aneta Maciążek

Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki

Dominika Marjańska

Skarbnik Gminy Ujazd

Alicja Matuszewska

Skarbnik Miasta Otwock

Krzysztof Mączkowski

Skarbnik Miasta Łodzi

Wiesław Miłkowski

Skarbnik Powiatu Otwockiego

Edyta Nowak-Żółty

Wykładowca w Akademii WSB, Prodziekan Wydziału zamiejscowego w Cieszynie Akadamii WSB, doktor nauk humanistycznych

Daniel Panek

Menadżer w CRIDO

Beata Pawłowska

Skarbnik Miasta Kielce

Dorota Pudło-Żylińska

Skarbnik Miasta Szczecin

Barbara Sajnaj

Doradca w zakresie podatku VAT

Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnicy

Sebastian Skuza

Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Paweł Swianiewicz

Profesor nauk ekonomicznych

Anna Szkoda

Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu FRDL, doktor nauk humanistycznych

Ewa Tyrka

Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego

Aleksandra Wilczak-Grzesik

Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A

Aneta Wiśniewska

Skarbnik Gminy Pajęczno

Marek Wójcik

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police