Dzień I. 10 maja 2023 r.

Warszawa Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

10.00 Rozpoczęcie i otwarcie Kongresu

10:15 – 13:40 Zajęcia merytoryczne w ramach sesji plenarnej

10.15 – 11.15

System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.

Samorządowcy, eksperci, jak i Ministerstwo Finansów dostrzegają dalszą potrzebę reform w systemie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stabilizacja dochodów, zarządzanie długiem, ale również zapewnienie możliwości inwestowania wymagają długofalowych i systemowych rozwiązań. Jakie zmiany w tym zakresie są planowane, a jakie mogą i powinny być oczekiwanie, i co z tego wynika dla planowania samorządowych budżetów?

Udział w debacie: dr hab. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL; Agata Krzyżak-Szota, Skarbnik Gminy Michałowice; prof. Krzysztof Surówka, specjalista w dziedzinie finansów publicznych.

Moderacja: prof. Jacek Sierak, specjalista w zakresie finansów samorządowych.

11.15 – 11.45

Lokaty terminowe, długoterminowe. Ujęcie w budżecie, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, co oznacza że samorządy korzystają z zakładania lokat terminowych – szczególnie długoterminowych. W związku z tym zainteresowaniem powinny być kwestie rozwiązywania lokat i ich ujęcie w budżecie, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej.

11.45 – 12.05

Rachunki bankowe w ewidencji i sprawozdawczości jst na podstawie ustaleń wyników kontroli. 

W trakcie wystąpienia zostanie przedstawiona problematyka ewidencjonowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, w świetle wyników kontroli, które zostały przeprowadzone przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

12.05 – 12:25

Elektroniczny rejestr umów w świetle nowych przepisów w zintegrowanym systemie informatycznym. 

W trakcie wystąpienia uczestnicy dowiedzą się, jak informatyczne narzędzie mogą ułatwić pracę urzędom w kontekście nowego obowiązku nakładanego na samorządy. Analiza na przykładzie zintegrowanego systemu Respons.

Bogusław Krukowski, Pełnomocnik Zarządu w firmie ZETO Software Sp. z o.o.

12.25 – 13:25

Status Skarbnika. Jego rola, odpowiedzialność. Skarbnik jako strażnik finansów jednostki. 

Panel pod patronatem merytorycznym Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w ramach którego zastanowimy się nad taką pozycją Skarbnika by zwiększyć pewnością podejmowania trudnych decyzji i zmniejszyć obawy utraty stanowiska bez uzasadnienia. Czy zmiana podstawy zatrudnienia przełoży się na jeszcze sprawniejsze i bezpieczne zarządzanie gospodarką finansową zapewniając ciągłość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Te i inne pytania stanowić będą stanowiły przedmiot dyskusji. 

Panel dyskusyjny: Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego; Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin; Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.

13.25 – 13:40

Jak efektywnie wykorzystywać podatek od nieruchomości do zwiększania wpływów budżetowych?

Wystąpienie przedstawi skrótowo aktualne problemy w podatku od nieruchomości, z którymi mierzą się samorządy w swojej codziennej działalności. W ramach swojej prelekcji specjaliści z Crido przedstawią też kilka sprawdzonych pomysłów i strategii jak radzić sobie z podatkiem od nieruchomości w taki sposób, by efektywnie zwiększać wpływy budżetowe lub choćby zachować je na niezmienionym poziomie.

Marcin Klukowski Starszy Konsultant w Crido Taxand S.A.; Daniel Panek Doradca podatkowy, Starszy Manager w Crido Taxand S.A.

13.40 – 14.30 LUNCH

14:30 – 16:30 Zajęcia merytoryczne w ramach 3 sesji równoległych

14.30 – 15.30

SALA I

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu.

W trakcie panelu odpowiemy na pytania: Jak zatrudniać audytora? Wady i zalety zatrudniania audytora. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w jst. Informatyka wsparciem dla Skarbników. Czego może oczekiwać skarbnik od audytora wewnętrznego? Panel pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, Członek Zarządu IIA Polska; Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP; Marzena Staniszewska, Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA; Lucyna Wójtowicz, Radca prawny, audytor, ekspert FRDL.

SALA II

Wydatki bieżące w samorządzie – czy jesteśmy skazani na ciągłą inflację czy można ten wzrost powstrzymać?

Ostatnie lata to dla samorządów okres szczególnie trudny. Ograniczenie dochodów z PIT, wysoka inflacja i niepewność w zakresie zmian przepisów prawnych powoduje, że wiele samorządów zmaga się z trudnościami w zakresie równoważenia budżetu operacyjnego (reguła z art. 242 ustawy o finansach publicznych) i w zakresie płynności. Wzrastają koszty funkcjonowania oświaty, wynagrodzenia, koszty usług i mediów. Co przeciętny samorząd może jeszcze zrobić, żeby przynajmniej zahamować wzrost tych kosztów? Kiedy możemy spodziewać się wygaszenia inflacji i spadku stóp procentowych? Czy samorządy są skazane na zależność od rządowej „uprzejmości” w zakresie dodatkowych subwencji?

Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.; Agnieszka Kądziela-Biernat, Skarbnik Miasta Węgrowa; dr Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.

SALA III

Poszukiwanie nowych źródeł i obszarów dochodu jst. Optymalizacja polityki finansowej w jst. Jak wykorzystać należne odsetki od depozytów celem obniżenia kosztów finansowych?

Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice; Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL; Marcin Pasak, NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi, Grażyna Zdziebło, Skarbnik Miasta Żory.

15:30 – 16:30

SALA I

Nowe regulacje w zakresie obszaru ochrony zdrowia: modernizacja i poprawa efektywności szpitali.

15:30 – 16:30

Głos Skarbnika powiatu, województwa i ekspertów w dyskusji o kierunku zmian w zakresie finansowania szpitali, finansowania inwestycji i świadczeń leczniczych. Jak planowane zmiany związane z modernizacją i poprawą efektywności szpitali oraz z możliwościami tworzenia oddziałów opieki długoterminowej w szpitalach powiatowych wpłyną na codzienne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego?

Udział w debacie: Wiesław Miłkowski, Skarbnik Powiatu Otwockiego, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego; Bernadeta Skóbel, Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich,  Zuzanna Świerc, Ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych.

Moderacja: Tomasz Wróblewski, Sekretarz Województwa Lubuskiego, wieloletni dyrektor Departamentu Zdrowia.

SALA II

Ewidencja księgowa w nowej perspektywie dotacji unijnych 2021-2027.

15:30 – 16:30

Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem wydatków księgowych i ich kwalifikowalności w kontekście dotacji unijnych w nowej perspektywie unijnej. 

Gabriela Suski-Borek, ekspert FRDL, konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowe.

SALA III

System elektronicznych faktur (KSeF). O wyzwaniach, jakie czekają samorządy. Etapy wdrożenia nowego obowiązku by przygotować jednostkę na 2024 rok.

15:30 – 16:00

Obszary jakie zostaną poruszone podczas wystąpienia:

– Wymagania podatkowe.
Rozwiązania techniczne.
– Jak poradzić sobie z centralizacją?
– Jak zorganizować płatność gotówkową?
– Jak dostosować elektroniczny obieg faktur do przyjętego obiegu korespondencji?

Adrianna Rudziak, Doradca podatkowy, ekspert FRDL.

System elektronicznych faktur (KSeF) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania KSAT2000i firmy COIG S.A.

16:00 – 16:30

Praktyczne omówienie działania systemu służącego przygotowaniu, przesyłaniu i odbieraniu elektronicznych faktur zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Tadeusz Gembalczyk, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Utrzymania Oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic.

20.00 Uroczysta kolacja

Dzień II. 11 maja 2023 r.

9:30 – 12:00 Zajęcia merytoryczne w ramach 3 sesji równoległych

9.30 – 10.30

SALA I

Trzej tenorzy o niełatwych relacjach z własnymi spółkami, czyli na co każdy Skarbnik powinien zwrócić uwagę w relacjach ze spółkami komunalnymi.

– Zakres działania spółek komunalnych na gruncie ustrojowych ustaw samorządowych i ustawy o gospodarce komunalnej.
Spółki komunalne oczymi NIK.
– Zamówienia in house w gospodarce komunalnej – stary czy nowy in house / jeśli nie in house to co?
– Podatkowe skutki realizacji zadań przez spółki komunalne. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez gminy (miasta) na rzecz spółek.

Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners; Michał Kostrzewa, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, Konrad Różowicz; Prawnik, Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

SALA II

System finansowania edukacji – kluczowe aspekty problemu małych i dużych jst. Czy to już stan krytyczny?

Obecny system finansowania oświaty samorządowej w jest negatywnie oceniany przez podmioty i instytucje uczestniczące w organizacji procesu edukacji. Źle oceniają go przede wszystkim organy prowadzące szkoły i placówki, czyli głównie samorządy terytorialne. Pomimo kolejnych wzrostów nakładów na edukację odbiorcy systemu nadal nie postrzegają tych zmian jako wystarczających. Dzieje się tak głównie dlatego, że wydatki na oświatę, ponoszone przede wszystkim w samorządach, rosną jeszcze szybciej niż nakłady z subwencji oświatowej.

Bogdan Florek Skarbnik Miasta Sanok, Anna Grygierek, Burmistrz Miasta Strumień, Andrzej Waszczeniuk, Skarbnik Gminy Korycin, Magda Matuszewska-Mikołajczyk Dyrektor Strategiczny Rynku Administracja w Wolters Kluwer Polska, Grzegorz Pochopień, ekspert w zakresie finansów oświaty samorządowej, Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica.

SALA III

Bieżące problemy działalności samorządu a kolejne wyzwania.

Czy samorządy stać na środki unijne przy zwiększonych wkładach własnych? Jak zwiększony poziom środków na inwestycje zachwiał równowagę funkcjonowania szczególnie małych samorządów. Jak zachęcać samorządy do wspólnej realizacji zadań własnych?

Jacek Brygman, Wiceprzewodniczący ZGWRP Wójt Gminy Cekcyn; Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, II Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego;  Jacek Jachymiak, Skarbnik Gmina Łapsze Niżne; Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Starachowice; Paweł Twardowski, Skarbnik Gmina Czarny Bór, Ewa Tyrka, Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

10:30 – 11:15

SALA I

Wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe systemów EZD PUW i EZD RP świadczone przez NASK podmiotom realizującym zadania publiczne.

10:30 – 10:50

Pandemia pokazała jak ważna i potrzebna dla ciągłości działania urzędu jest cyfryzacja procesów back-office. Podmioty, które wdrożyły systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją mogły bez większych trudności przejść na pracę zdalną i realizować swoje ustawowe zadania. Szybki dostęp do informacji o sprawach, możliwość dekretowania i podpisywania dokumentów z każdego miejsca na świecie sprawiają, że praca urzędnika jest szybsza, tańsza i bezpieczniejsza. EZD to fundamentem cyfrowego urzędy, ale warto skorzystać z rozwiązań sprawdzonych i gwarantowanych przez państwo: EZD PUW i EZD RP.

Magdalena Sawicka, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku.

Problemy z majątkiem trwałym w JST.

10:50 – 11:15

Przepisy prawa w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym pozwalają na dokonanie wielu wyborów, również na poziomie JST i samych jednostek. Często temat majątku ulokowany jest na końcu listy spraw do ustalenia w JST czy jednostce. Trudności sprawiają m. in. likwidacja majątku JST (nie tylko na poziomie urzędu, ale również jednostek podległych), zakup pozostałych środków trwałych (zakup bieżący czy majątkowy), ustalenia dotyczące środków dydaktycznych, inwentaryzacji i innych. Porozmawiamy zatem na co zwrócić uwagę, od czego zacząć, jak to poukładać, żeby błędy i nieprawidłowości, których obecnie jest bardzo dużo w protokołach RIO i NIK nas już nie dotyczyły.

Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, specjalista w zakresie finansów publicznych.

SALA II

Centralizacja – dobre praktyki w różnych obszarach.

10:30 – 11:15

Koszty oświaty to największa część wydatków w budżetach samorządów. Nowe przepisy oświatowe oraz obowiązek ich finansowania, coraz wyższe dopłaty do subwencji oświatowej oraz obowiązek finansowania nowych przepisów oświatowych wymagają dokładnego wglądu w każdy wydatek, tak aby wskazać możliwości dokonania oszczędności lub zoptymalizowania kosztów, nie szkodząc jakości edukacji. W tym kontekście, Centra Usług Wspólnych często okazują się bardzo pomocne. Pozwalają na centralizację obsługi jednostek oświatowych i pozaoświatowych, co z kolei pozwala na lepszą kontrolę kosztów, poprawę jakości i wydajności pracy oraz minimalizację ryzyk kadrowych w administracji publicznej. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione różne warianty wdrożeń, w ramach których można objąć wspólną obsługą szeroki wachlarz zadań administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. Omówimy możliwości, jakie niesie ze sobą centralizacja, a także zagrożenia i sposoby ich minimalizowania. Przedstawimy praktyczne wsparcie poprzez nowoczesne narzędzia usprawniające procesy w Centrach Usług Wspólnych.

Michał Grosz, Technology Project & Program Manager w firmie Wolters Kluwer.

SALA III

Zmiany w egzekucji. Najważniejsze wyzwania dla Skarbnika JST.

10:30 – 10:50

– Egzekucja dochodów JST – prawo czy obowiązek? Wyjątki od zasady obligatoryjności egzekucji.
– Systemy teleinformatyczne w egzekucji i ich wykorzystanie: e-TW i e-ZW.
– Ponowna egzekucja sposobem na nieściągalnych dłużników.
– Egzekucja z nieruchomości – praktyka w dochodzeniu należności gminy i powiatu

dr Hanna Kmieciak, ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu.

Egzekucja w toku sporów podatkowych – jak skutecznie z niej korzystać?

10:50 – 11:15

Odpowiednie wykorzystanie egzekucji może m.in. pozwolić na przerwanie biegu terminu przedawnienia i umożliwić skuteczne zakończenie postępowania podatkowego, a następnie – odzyskanie zaległości podatkowej. Przepisy dotyczące tej kwestii kryją jednak wiele pułapek. W ramach wystąpienia poruszone zostaną skrótowo powiązania pomiędzy postępowaniem podatkowym i egzekucyjnym, ich wzajemny wpływ na siebie i praktyczne aspekty efektywnego korzystania z mechanizmu egzekucji w toku sporów podatkowych.

Daniel Panek, Doradca podatkowy, Starszy Manager w Crido Taxand S.A.

11.15 – 11.35

SALA I

Cyberbezpieczeństwo w JST. Proszę o szybki przelew na konto poniżej. Czyli jak stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych przez zwykłego maila.

W trakcie prezentacji omówione zostaną te najpopularniejsze ataki skierowane do JST. Prezentacjach będzie się składać z praktycznych przykładów zebranych na podstawie zgłoszeń od instytucji i osób prywatnych.

Filip Marczewski, Starszy specjalista ds. analizy zagrożeń CSIRT NASK | CERT Polska.

SALA II

Gdzie szukać oszczędności? Automatyczna analiza kosztów za media (Baza Zarządzania Energią).

– Bieżące wyzwania w rozliczeniach za media.
– Automatyczna analiza dokumentów i alertowanie o błędach.
– W jaki sposób zachować zasadę gospodarności? – kontrola energii biernej.
– Jak zarządzać kosztami mediów w samorządzie? – analiza budynków i raportowanie.

Piotr Ślęzak, Ekspert ds. robotyzacji, Prezes Zarządu ForProgress.

SALA III

Opodatkowanie VAT dotacji w świetle orzeczenia TSUE.

W ramach niniejszej prezentacji, zostanie omówiona bardzo istotna kwestia dla jednostek samorządu terytorialnego związana z opodatkowaniem VAT wpłat mieszkańców oraz dotacji otrzymanych na realizację projektów dotyczących odnawianych źródeł energii oraz usuwania azbestu, a także projektów pokrewnych dotyczących usuwania folii rolniczych oraz montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Analizie będzie podlegać również prawo JST do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją powyższych projektów. Innymi słowy, w ramach prezentacji zostaną omówione praktyczne aspekty rozliczeń podatku VAT w odniesieniu do już zrealizowanych oraz przyszłych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezentacja będzie opierać się zarówno na dotychczasowym orzecznictwie polskich sądów administracyjnych oraz wydanych w ostatnim czasie przełomowych wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-612/21 – Gmina O. oraz w sprawie C-616/21 – Gmina L.

Barbara Sajnaj, ekspert finansów publicznych.

11:35 – 12:00

SALA I

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego. BeSTi@. Sprawozdania w 2023 roku po zmianach przepisów. 

Krystyna Gąsiorek, ekonomistka, ekspertka w zakresie finansów publicznych.

SALA II

Rynek obligacji samorządowych na Catalyst. Zmiana stawki WIBOR na WIRON – na co ma zwrócić uwagę Skarbnik.

Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Paweł Król, Starszy Ekspert Biuro Rynków Kapitałowych w Banku; ekspert Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

SALA III

VAT. Rozliczenia. Gdzie szukać oszczędności.

W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną najistotniejsze bieżące rozstrzygnięcia dotyczące spraw podatkowych oraz najnowsze zmiany przepisów – które mogą mieć wpływ na finanse JST:
a) Kwalifikowalność VAT w ramach projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w świetle interpretacji podatkowych. Niewielkie dochody w dofinansowanym projekcie a prawo do odliczenia VAT.
b) Jak połączyć biznes i samorząd? Uwagi w zakresie wsparcia samorządu przez sektor prywatny.
c) Projekt nowej ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty przedsiębiorców) i jej potencjalne skutki na gruncie VAT.
d) Interpretacje podatkowe i stanowisko RIO dotyczące odliczania podatku naliczonego od inwestycji finansowanych w ramach programu Polski Ład.
e) Odliczanie VAT od wydatków dotyczących samochodów. f) Wyroki TSUE dotyczące rozliczania VAT w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych – skutki dla JST.

Michał Kostrzewa, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

12.00 – 12.40 PRZERWA KAWOWA

Zajęcia merytoryczne w ramach sesji plenarnej

12.40 – 13.40

Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych w pracy Skarbnika. Jak współpracować w ramach regulacji prawnych?  

Każda z szesnastu funkcjonujących w Polsce izb sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z terenu określonego województwa w zakresie spraw finansowych. Właściwość izb w tym zakresie obejmuje analizę uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego głównie w kwestiach budżetu i procedury jego uchwalania. Jak izby w ramach regulacji prawnych mogą współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego by nadzór był nie tylko kontrolą ale też skuteczną działalnością informacyjną i szkoleniową.

Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice, Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL, Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.

Moderacja: Robert Żarkowski, Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Szczecinie i Bydgoszczy.

13.40 – 14:45

Dobre praktyki w pracy Skarbnika i współpracy w ramach regionalnych Forów Skarbników. Prezentacje przedstawicieli wszystkich regionalnych Forów Skarbników działających w FRDL.

Moderacja: Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. rozwoju FRDL i Katarzyna Marciniak-Mordel, Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi.

Zakończenie i podsumowanie Kongresu.

15:00 LUNCH

UWAGA:

Program może ulec zmianie. Na stronie www.kongresskarbników.pl jest dostępna stale aktualizowana wersja programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Krajowego Kongresu Skarbników: biuro@kongresskarbnikow.pl, tel. 660 701 013