Firma Rekord Systemy Informatyczne naszym kolejnym Partnerem Bizesowym

Firma Rekord SI została kolejnym Partnerem Biznesowym Kongresu Forów Skarbników!

Krajowy Rejestr Długów naszym Partnerem Biznesowym

Krajowy Rejestr Długów został Partnerem Biznesowym Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz Kongresu Forów Sekretarzy.

Firma o4b Partnerem Biznesowym Kongresu!

Firma o4b została kolejnym Partnerem Biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz VI Krajowego Kongresu Sekretarzy. Firma jest twórcą innowacyjnego narzędzia Przyjazne Deklaracje do łatwiejszego rozliczania podatków.

Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników!

Bank Gospodarstwa Krajowego został Partnerem Biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Express Biznesu naszym Regionalnym Partnerem Medialnym!

Express Biznesu Regionalnym Partnerem Medialnym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Wolters Kluwer Partnerem Biznesowym Kongresu!

Wolters Kluwer twórca rozwiązań LEX Administracja i LEX Kontrola Zarządca kolejnym Partnerem Biznesowym Kongresu!

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego

Otrzymaliśmy Patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego na Kongres Skarbników. Dziękujemy!

Wojewoda Podkarpacki Patronem Kongresu

Wojewoda Podkarpacki udzielił Patronatu Honorowego dla Kongresu Skarbników. Dziękujemy!

Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił Patronatu Honorowego dla Kongresów

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik udzielił Patronatu Honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników i VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy.

Wojewoda Mazowiecki udzielił Patronatu dla Kongresu

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił udzielił Patronatu dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.