Dzień II Kongresu Forów Skarbników

Drugiego dnia Kongresu Skarbników w ramach trzech paneli oddaliśmy głos samym uczestnikom wydarzenia, z którymi rozmawialiśmy na kilka ważnych tematów: Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych, System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych, Dochody samorządu terytorialnego.

Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas panelu pod nazwą: „Okrągły Stół”., w której wzięli udział: prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie RP, Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Wiceprzewodniczący KR RIO, Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL oraz Wiesław Miłkowski, Skarbnik Powiatu Otwockiego, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL.

Wzrost dochodów własnych jest krytycznie ważny, bez tego trudno mówić o niezależności samorządu – mówił Senator Zygmunt Frankiewicz. Senator apelował również o to, aby samorządowcy zabiegali o konieczne zmiany systemowe. Jeżeli chcemy budować silny samorząd, nie można mu odbierać kompetencji – mówił.

Urzędowo jestem pesymistą, część Państwa postulatów może być trudna do zrealizowania. Natomiast wszystkim nam zależy, aby środki w ramach podatków były pobierane w sposób przejrzysty, a później sensownie wydawane – mówił Grzegorz Czarnocki.

Jak mówił Antoni Słonimski, Polska to taki dziwny kraj w którym wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze – podsumował z optymistycznym akcentem wydarzenie Senator Zygmunt Frankiewicz.