Wnioski i postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników

Prace tegorocznego Kongresu zakończyły się wypracowaniem postulatów środowiska skarbników. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników odbyły się trzy panele dyskusyjne poświęcone zadaniom zleconym samorządu, oświacie, dochodom JST czy ograniczeniu biurokracji. Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas kończącego Kongres „Okrągłego Stołu”, w którym uczestniczyli prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie RP, Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Wiceprzewodniczący KR RIO, Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL oraz Wiesław Miłkowski, Skarbnik Powiatu Otwockiego, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL.

 

Przedstawiamy Postulaty wypracowane podczas tych dyskusji. Zostały podzielone na cztery kategorie:

Postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w zakresie odbiurokratyzowania pracy Skarbników JST.

Postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w zakresie zmian w finansowaniu zadań oświatowych. 

Postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w zakresie zadań zleconych dla JST.

Postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w zakresie dochodów samorządu terytorialnego.

 

 

Wnioski zostały zebrane i opracowane przez Członków Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL i zostaną przekazane odpowiednim ministerstwom.