Radio Kielce Partnerem Medialnym Kongresów

Radio Kielce zostało oficjalnym Regionalnym Partnerem Medialnym Krajowego Kongres Forów Skarbników oraz Krajowego Kongresu Sekretarzy.

Euroregion Roztocze naszym Partnerem!

Prezes Zarządu Pan Wojciech Żukowski wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Dziękujemy!

Echo Dnia i echodnia.eu Partnerami medialnymi Kongresu!

Echo Dnia oraz echodnia.eu z Kielc Partnerem medialnym Kongresu Skarbników i Kongresu Sekretarzy!

Minister Sebastian Skuza potwierdził obecność na Kongresie Skarbników

Minister Sebastian Skuza potwierdził obecność na IV Krajowym Kongresie Forów Skarbników. Sebastian Skuza pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.

CRIDO najnowszym Partnerem Biznesowym Kongresu

CRIDO zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomaga rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskiwać finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. CRIDO jest kolejnym Partnerem Biznesowym naszego Kongresu.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Związek Gmin Lubelszczyzny naszymi Partnerami

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Związek Gmin Lubelszczyzny udzieliły patronatu dla naszego, tegorocznego Kongresu.

Erif kolejnym Partnerem Kongresu

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych. Firma przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe. ERIF BIG należy do Grupy KRUK jest jednym z trzech największych BIG-ów w Polsce. ERIF BIG pracuje dla kilkunastu tysięcy instytucji, w tym największych graczy polskiego rynku […]

Metropolia GZM Partnerem Kongresu

Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii objął Honorowym Patronatem IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Docufield Partnerem Biznesowym Kongresu

Firma Docufield została Partnerem Biznesowym Kongresu. Firma jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową. To lider w zakresie technologii zarządzania przesyłką i dokumentem oraz systemów cyfrowego druku rolowego, oferujący innowacyjne rozwiązania klasy premium usprawniające pracę biur oraz drukarni.

Patronat Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przekazał informację o objęciu patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz Krajowego Kongresu Sekretarzy.