Hanna Majszczyk, Wiceminister Finansów podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Kongres rozpoczęła Debata: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.

Podstawowym założeniem reformy dochodów JST jest odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych; dochody samorządów będą uniezależnione od wszelkich zmian podatkowych, w tym związanych z kwotą wolną od podatku – powiedziała Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceszefowa Ministerstwa Finansów podkreśliła, że podstawowym założeniem projektowanej przez rząd reformy jest zwiększenie stabilności dochodów JST oraz „odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych, czyli takiego jednorazowego zasilania samorządów pod koniec każdego roku”.