Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników!

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnym Partnerem Biznesowym V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba […]

Jak przygotować JST na wdrożenie faktury ustrukturyzowanej?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych dla czynnych podatników VAT zostanie wprowadzony począwszy od 1 lipca 2024 r. Wydaje się, że czasu na przygotowanie do tych rewolucyjnych zmian jest sporo, ale czy na pewno? Przypomnijmy, że faktura ustrukturyzowana to obecnie jedna z trzech dopuszczalnych form dokumentowania transakcji (obok faktury papierowej i elektronicznej), uregulowana przepisami […]

Przedstawiamy Partnerów Biznesowych Kongresu Skarbników

Partnerami Biznesowymi V Kongresu Forów Skarbników: Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners, Aesco Group, Dom Maklerski NWAI, Docufield oraz Crido. Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners – kancelaria oferuje usługi dedykowane są przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Doradza także związkom międzygminnym i międzypowiatowym. Z jej pomocy prawnej mogą także skorzystać jednostki i zakłady budżetowe oraz spółki komunalne, bez względu na […]

Minister Sebastian Skuza gościem V Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych będzie gościem V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Minister Sebastian Skuza weźmie udział w panelu: „System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.” – Samorządowcy, eksperci, jak i Ministerstwo Finansów dostrzegają dalszą potrzebę reform w systemie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stabilizacja dochodów, zarządzanie długiem, […]