Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Honorowym Partnerem Merytorycznym Kongresu

Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych poinformował w swoim liście, że Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieli Patronatu Honorowego VI Krajowemu Kongresowi Forów Skarbników. Dziękujemy!