Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Akademia WSB Partnerem środowiskowym Kongresu.

Akademia WSB została Partnerem środowiskowym Kongresu Skarbników i Kongresu Sekretarzy. Miło nam poinformować, że mamy za Partnera uczelnię, która w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

TVP3 Katowice Partnerem medialnym Kongresu

Miło nam poinformować, że Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach udzielił Patronatu medialnego dla Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz dla Krajowego Kongresu Sekretarzy w 2022 r.

Solidarni z Ukrainą

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wyraziła stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu na terenie niepodległej Ukrainy! Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w pełni popiera prawo Ukrainy do suwerenności i wolności w wyborze drogi swojego rozwoju. Do wszystkich naszych dzielnych ukraińskich przyjaciół – partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, […]

Poznaliśmy Partnerów IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. Przedstawiamy pierwszych partnerów tego wydarzenia. Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się […]

Związek Powiatów Polskich naszym Partnerem Środowiskowym

Związek Powiatów Polskich został Partnerem Środowiskowym Kongresu. Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.