Historia Kongresu Skarbników

Kongres Skarbników to wydarzenie, które zrodziło się z potrzeby spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli branży finansów publicznych, w szczególności samych Skarbników JST. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Jachrance i wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju.

Celem Kongresu jest od samego początku tworzenie przestrzeni, w której przedstawiciele różnych jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających w sektorze finansów publicznych, mogą wymienić się wiedzą i doświadczeniami, a także zaprezentować swoje najlepsze praktyki.

Kongres Skarbników już od pierwszej edycji cieszył się dużym zainteresowaniem, co roku gromadząc setki uczestników. Podczas kolejnych edycji Kongresu podejmowaliśmy ważne tematy dotyczące m.in. nowych przepisów prawnych, zmian w systemach informatycznych, a także zagadnień związanych z zarządzaniem finansami publicznymi i rozwojem lokalnym. Kongres od wielu lat wspierają także najważniejsze instytucje państwowe, których praca ma olbrzymi wpływ na codzienne funkcjonowanie finansów publicznych.

Więcej informacji o historycznych Kongresach w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE na stronie Kongresu.