Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

– Czekamy na szczegóły reformy samorządowych finansów – mówi Małgorzata Kern.

– Czekamy na szczegóły reformy samorządowych finansów. Bez podania konkretnych rozwiązań w najbliższym czasie i zmiany systemu nie wyobrażam sobie budżetu roku 2024 – mówi Małgorzata Kern, Skarbnik Chorzowa i przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL. W dniach 10-11 maja w Warszawie odbędzie się V Krajowy Kongres Forów Skarbników. To jedno z […]

Współpraca odpowiedzią na zmiany i kryzysy w finansach JST – mówi Marcin Smala.

O zmianach i kryzysach w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego i V Krajowym Kongresie Forów Skarbników rozmawiamy z Marcinem Smalą, wiceprezesem zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Kongres to więcej niż konferencja, to spotkanie ekspertów i profesjonalistów. W tym gronie jest wielu polskich Skarbników – doskonałych menedżerów finansowych, a także przedstawicieli nauki i biznesu. Panuje na nim zawsze […]

Historia Kongresu Skarbników

Kongres Skarbników to wydarzenie, które zrodziło się z potrzeby spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli branży finansów publicznych, w szczególności samych Skarbników JST. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Jachrance i wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju. Celem Kongresu jest od samego początku tworzenie przestrzeni, w […]

Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników!

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnym Partnerem Biznesowym V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba […]