Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Planowanie strategiczne i wizerunek Skarbnika ważnymi tematami VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się już 12-13 marca 2024 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników JST. To najważniejsze wydarzenie dedykowane Skarbnikom, którego program ściśle konsultowany jest z tym środowiskiem. Jak co roku Kongres będzie miejscem rozmowy na […]