GPW Partnerem Merytorycznym Kongresu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.