Minister Michał Cieślak udzielił Patronatu Honorowego Kongresowi

Miło nam poinformować, że Pan Minister Michał Cieślak – członek Rady Ministrów udzielił Patronatu Honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Pan Minister weźmie również udział w majowym wydarzeniu. Uprzejmie dziękujemy i liczymy na to, że dzięki udzielonemu patronatowi Kongres stanie się przestrzenią ważnej debaty pomiędzy przedstawicielami rządu i JST na temat najważniejszych problemów polskiego samorządu terytorialnego.