KRRIO Honorowym Partnerem Merytorycznym Kongresu

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Bardzo dziękujemy!