Związek Miast Polskich Partnerem Środowiskowym Kongresu

Związek Miast Polskich udzielił Patronatu Środowiskowego Kongresowi Skarbników. ZMP to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 350 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

To już kolejny Patronat Środowiskowy, wcześniej wydarzeniu został udzielony również Patronat Środowiskowy Związku Gmin Wiejskich RP.