Kongres z Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił Patronatu Honorowego dla VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników.