GUS Partnerem Kongresu

Główny Urząd Statystyczny udzielił swojego Patronatu Kongresowi Skarbników.

Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Partnerem Kongresu

Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych udzieliła swojego patronatu Kongresowi Skarbników.

NASK Partnerem Kongresu

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy udzielił swojego patronatu merytorycznego Kongresowi Skarbników.

Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Kongresu

Urząd Zamówień Publicznych udzielił swojego patronatu Kongresowi Skarbników.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Honorowym Partnerem merytorycznym Kongresu Skarbników

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych jak co roku udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla Kongresu Skarbników!

IIA Polska Partnerem Kongresu

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 20 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oferuje certyfikaty zawodowe potwierdzające […]

Poznaliśmy termin i hasło V Krajowego Kongresu Forów Skarbników!

Zapraszamy na V Krajowy Kongres Forów Skarbników! Poznaliśmy termin V edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2023 r. w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników. Hasło tegorocznego Kongresu to: […]

Pracujemy nad V Krajowym Kongresem Forów Skarbników

Już trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Spotykamy się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla […]

Wyzwania dla samorządów i Skarbników 2022

Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. Kongres to coroczne spotkanie organizowane specjalnie dla Skarbników JST. –  Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego […]