Minister Sebastian Skuza gościem V Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych będzie gościem V Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

Minister Sebastian Skuza weźmie udział w panelu: „System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.” – Samorządowcy, eksperci, jak i Ministerstwo Finansów dostrzegają dalszą potrzebę reform w systemie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stabilizacja dochodów, zarządzanie długiem, ale również zapewnienie możliwości inwestowania wymagają długofalowych i systemowych rozwiązań. Jakie zmiany w tym zakresie są planowane, a jakie mogą i powinny być oczekiwanie, i co z tego wynika dla planowania samorządowych budżetów?