Urząd Zamówień Publicznych Partnerem Merytorycznym Kongresu

Poznaliśmy kolejnego Partnera Merytorycznego Kongresu Skarbników jakim został Urząd Zamówień Publicznych. Otrzymaliśmy podpisane elektronicznie pismo przez Prezesa UZP p. Huberta Nowaka w sprawie objęcia patronatem IV Krajowego Kongresu Skarbników, który odbędzie się w dniach 10 – 11 maja 2022 r., oraz VI Krajowego Kongresu Sekretarzy zaplanowanego w terminie 19 – 20 października 2022 r. Bardzo […]

Związek Miast Polskich kolejnym Partnerem Środowiskowym Kongresu!

Związek Miast Polskich udzielił Patronatu Środowiskowego Kongresowi Skarbników. ZMP to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 350 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i […]

TVP3 Łódź Partnerem medialnym Kongresu

Miło nam poinformować, że Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi udzielił Patronatu medialnego dla Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz dla Krajowego Kongresu Sekretarzy w 2022 r.

Zapoznaj się z Programem Kongresu!

Zapraszamy do zapoznania się z zarysem Programu IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Podczas tegorocznego Kongresu: Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety […]

Kongres z Patronatem Honorowym Ministra Michała Cieślaka

Miło nam poinformować, że Pan Minister Michał Cieślak – członek Rady Ministrów udzielił Patronatu Honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Pan Minister weźmie również udział w majowym wydarzeniu. Uprzejmie dziękujemy i liczymy na to, że dzięki udzielonemu patronatowi Kongres stanie się przestrzenią ważnej debaty pomiędzy przedstawicielami rządu i JST na temat najważniejszych problemów polskiego […]

Patronat Merytoryczny GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie objęła swoim Patronatem Merytorycznym dwa tegoroczne wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – IV Krajowy Kongres Forów Skarbników i VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Honorowy Patronat Merytoryczny KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Bardzo dziękujemy!