Senator Krzysztof Kwiatkowski udzielił Patronatu Honorowego Kongresowi!

Senator Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej w Senacie RP udzielił Patronatu Honorowego Kongresowi Skarbników!