Wojewoda Mazowiecki udzielił Patronatu dla Kongresu

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił udzielił Patronatu dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.