Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił Patronatu Honorowego dla Kongresów

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik udzielił Patronatu Honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników i VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy.