Radio Kielce Partnerem Medialnym Kongresów

Radio Kielce zostało oficjalnym Regionalnym Partnerem Medialnym Krajowego Kongres Forów Skarbników oraz Krajowego Kongresu Sekretarzy.