Debata na temat przyszłości finansów JST

W debacie zamykającej Kongres na koniec II Dnia Kongresu Forów Skarbników udział wzięli: Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów; Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL oraz Skarbnicy – Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki; Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów oraz Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police.

– Chciałem podziękować za to, że mogłem być wśród uczestników tegorocznego Forum  zaczął Minister Michał Cieślak. Zapewnił również o konieczności prac nad kodyfikacją przepisów, przypominał o wspólnych, dotychczasowych sukcesach wynikających ze współpracy rządu z samorządowcami (m.in. urealnienie wynagrodzeń w JST).

– Skarbnik jest największym sojusznikiem Izb  mówił Mirosław Legutko, Prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. – Wszyscy wiemy, że przed nami trudny okres, ale dzięki naszej współpracy możemy wspólnie wyjść z tych zawirowań – apelował.

Na zakończenie mogliśmy wysłuchać głosu samych Skarbników. Aneta Maciążek apelowała o zmiany systemowe w finansowaniu JST. – Wydatki bieżące rosną szybciej, niż dochody bieżące. Same JST bez zmian systemowych w tej sytuacji sobie nie poradzą mówiła Małgorzata Kern, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL zapowiedziała przygotowywanie petycji do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do koniecznego zwiększenia dochodów własnych JST.

Kongres to coroczne spotkanie organizowane specjalnie dla Skarbników JST. – Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego Kongresu tworzymy we współpracy z samymi Skarbnikami i z myślą o nich. – podsumował Kongres Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

Wszystkim Gościom i Partnerom za obecność w imieniu organizatorów podziękował Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Nie może być mowy o sprawnie działającym państwie bez silnego samorządu terytorialnego. – podsumował, zwracając się do Skarbników i wszystkich zgromadzonych Gości.