I Dzień IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Za nami I dzień IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. W Kongresie bierze udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.

Jak co roku wydarzenie jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, w tym Ministerstwa Finansów instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależnych ekspertów uczestniczących w Kongresie.

Kongres otworzył dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL. – Państwo jesteście na pierwszej linii frontu. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu pomożemy Państwu trochę lepiej sobie radzić w tej trudnej sytuacji. – powiedział. Spotkanie zainaugurowaliśmy debatą „Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość. Jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku”, w której udział wzięli m.in. senator i prezes Związku Miast Polskich, dr Zygmunt Frankiewicz, prezes RIO w Krakowie Mirosław Legutko, przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST Małgorzata Kern, ekonomista prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Skarbnik Miasta Świdnicy, Kacper Siwek.

– Prognozowany w tym roku duży spadek nadwyżki operacyjnej w samorządach grozi utratą przez gminy zdolności do prowadzenia polityki rozwojowej – ostrzegł Mirosław Legutko, prezes Krajowej Rady RIO. Otwierając Kongres szef KR RIO przedstawił krótką analizę sytuacji finansowej samorządów. Powołał się przy tym na dane z ostatnich trzech lat oraz prognozy na rok 2022. Legutko zwrócił przede wszystkim uwagę na wyraźny spadek wskaźnika nadwyżki operacyjnej, która jego zdaniem jest najważniejszą wielkością w budżetach JST.

Uczestnicy mogli wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień podczas następujących sesji plenarnych:

  • Obligacje samorządowe jako narzędzie budujące relacje samorząd-mieszkańcy. Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
  • Finansowanie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  • Działania Rządu RP na rzecz wzmocnienia stabilności budżetowej JST. Michał Cieślak, Minister – członek Rady Ministrów
  • Obecne i planowane działania Ministerstwo Finansów w zakresie dochodów JST. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Podczas swojego wystąpienia Sebastian Skuza zapowiedział, że podziału subwencji rozwojowej na część podstawową oraz część „inwestycyjną” i „aktywizującą” będzie zmieniony. Subwencja rozwojowa, a dokładniej „część rozwojowa subwencji ogólnej”, ma zostać wprowadzona od przyszłego roku. Miała składać się z trzech części: podstawowej, inwestycyjnej i aktywizującej. Jak poinformował wiceminister finansów, ten podział będzie dotyczył tylko puli 3 mld zł, a pozostałe środki będą dzielone między wszystkie samorządy według jednego algorytmu.

Patronatu Honorowego nad Kongresem udzielili: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy od: Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i NIK. Partnerami biznesowymi są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, CRIDO oraz Wolters Kluwer. Uzyskaliśmy również liczne patronaty środowiskowe, regionalne i medialne.