Solidarni z Ukrainą

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wyraziła stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu na terenie niepodległej Ukrainy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w pełni popiera prawo Ukrainy do suwerenności i wolności w wyborze drogi swojego rozwoju. Do wszystkich naszych dzielnych ukraińskich przyjaciół – partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, otuchy i solidarności. Pełen tekst stanowiska Zarządu FRDL. Więcej informacji o tym jak wspierać Ukrainę: Wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców.

Program i tematy kongresu będą dostosowywane i uzupełniane względem aktualnych potrzeb.