Poznaliśmy Partnerów IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. Przedstawiamy pierwszych partnerów tego wydarzenia.

Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się przedstawiciele władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależni eksperci. W tym roku nasze zaproszenia skierowaliśmy do przedstawicieli rządu i organów centralnych, związków samorządowych, licznych ekspertów, instytucji biznesowych.

– Z każdym rokiem powiększa się lista naszych partnerów. Bardzo cieszymy się ze wsparcia naszej inicjatywy zarówno przez najważniejsze krajowe instytucje, jak i przez organizacje lokalne. To dzięki takiej współpracy możemy dzielić się najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą finansów jst ze Skarbnikami i przedstawicielami jst, którzy są adresatom naszego Kongresu. Wymiana zdań i merytoryczna debata na bieżące tematy jest niezwykle istotna, aby zapewnić sprawne funkcjonowania samorządów pod kątem finansowym. Kongres Skarbników jest idealnym miejscem do prowadzenia takiego dialogu – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, organizatora Kongresu. 

Honorowy Patronat Merytoryczny nad Kongresem otrzymaliśmy już po raz kolejny od Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, z którą Krajowa Rada Forów Skarbników ma przyjemność pracować na co dzień. Patronatem Honorowym Kongresem objął Pan Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za sprawy samorządu terytorialnego ze strony rządowej. Michał Cieślak jest stałym gościem na wydarzeniach organizowanych przez FRDL. Na dziś Patronatem Merytorycznym objęły Kongres następujące Instytucje: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Urząd Zamówień Publicznych. To tylko początek naszej listy. Do współpracy zaprosiliśmy również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższą Izbę Kontroli, Główny Urząd Statystyczny.

Na Kongresie nie zabraknie również przedstawicieli najważniejszych związków samorządowych. Już dziś wśród naszych Patronów Środowiskowych są: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.  Prowadzimy rozmowy dotyczące udziału Przedstawicieli Unii Metropolii Polskich i Związku Województw RP.

Kongres Skarbników jest ważnym miejscem integracji przedstawicieli organizacji samorządowych. Partnerami biznesowymi Kongresu są Ziemski & Partners Kancelaria Prawna oraz NWAI Dom Maklerski.

Ważnym elementem Kongresu jest współpraca z mediami, to dzięki nim informacje o naszej działalności mogą trafić do jak największej grupy odbiorców. Kongres wspierają liczni partnerzy medialni: Forum Samorządowe, Gazeta Samorządu i Administracji, Dziennik Warto Wiedzieć, Prawo dla Samorządu, SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy, Portal Samorządowy oraz Rynek Inwestycji. Współpracujemy również z organizacjami i mediami regionalnymi: Radiem Ziemi Wieluńskiej, portalem Nasz Tomaszów, TVP3 Łódź, Radomsko24.pl, czy stroną Kocham Wieluń.

Program wydarzenia

Podczas Kongresu poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych. rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem – odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Spotkanie ekspertów i samych skarbników będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu najnowszych regulacji. Kongres jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Do zobaczenia w maju w Warszawie!