Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Partnerem Merytorycznym Kongresu!

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W ponad 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 200 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.