Wprowadzone przez Krzysztof Szewczyk

Wnioski i postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników

Prace tegorocznego Kongresu zakończyły się wypracowaniem postulatów środowiska skarbników. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników odbyły się trzy panele dyskusyjne poświęcone zadaniom zleconym samorządu, oświacie, dochodom JST czy ograniczeniu biurokracji. Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas kończącego Kongres „Okrągłego Stołu”, w którym uczestniczyli prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący […]

Skarbnicy w oczekiwaniu na zmiany

Rok 2024 dla wielu aspektach przyniesie duże zmiany. Nie inaczej jest w przypadku samorządów. Szczególnie ważne dla ich działania jest zapewnienie właściwego finansowania. Zakończył się właśnie okres uchwalania budżetów gmin. Co czeka gminy w nowym roku? O tym, jakie zagrożenia i wyzwania związane z finansami stoją przed samorządami Marlena Moliszewska-Gumulak rozmawiała z Pawłem Twardowskim, skarbnikiem […]

Skarbniczka dwumilionową uczestniczką szkoleń FRDL

15.12.2023 r. poznaliśmy 2000000 uczestnika szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Okolicznościowy dyplom otrzymała Agnieszka Szołtysik – Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jako zespół przygotowujący VI Krajowy Kongres Forów Skarbników serdecznie gratulujemy Pani Skarbnik otrzymania dyplomu wyróżnienia. Brawo! Nie jesteśmy zaskoczeni tym faktem, że to Skarbnik otrzymała takie wyróżnienie! Skarbnicy to największa grupa […]