Wprowadzone przez Arek Zając

Honorowy Patronat Merytoryczny KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Bardzo dziękujemy!