Związek Gmin i Miast Regionu Świętokrzyskiego Partnerem Kongresu

Związek Gmin i Miast Regionu Świętokrzyskiego został Partnerem Regionalnym Kongresu.