Zaproszenie Prezesa Zarządu FRDL Cezarego Trutkowskioego na I Krajowy Kongres Forów Skarbników

Warszawa, 19 marca 2018r.

 

Szanowni Państwo Skarbnicy JST,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, który odbędzie się w dniach 12 – 13 czerwca 2018r. w HOTELU WINDSOR w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim.

Idea spotkań wspólnoty zawodowej skarbników została zainicjowana podczas dotychczasowych zjazdów Forów Skarbników działających przy Fundacji w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim. Kongres będzie kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

Tegoroczny Kongres Forów Skarbników będzie miał charakter ogólnopolski, otwarty i włączający, dlatego zaproszenie skierowane jest zarówno do Skarbników zrzeszonych w ramach forów regionalnych, jak również do tych, którzy dotychczas nie mieli okazji w nich uczestniczyć.

Program Kongresu przygotowany został w porozumieniu ze środowiskami skarbników z różnych regionów. Celem głównym Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego.

Pierwszy dzień Kongresu zostanie poświęcony Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Ważnym wydarzeniem będzie omówienie wyników ogólnopolskich badań opracowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczących postrzegania polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Skarbników. Dzień zostanie zakończony dyskusją panelową na temat pozycji Skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie wyzwań, z którymi muszą mierzyć się specjaliści pełniący tę funkcję. Dodatkowo, po zakończeniu sesji plenarnej i panelowej, będzie możliwość uczestnictwa w spotkaniach networkingowych z kluczowymi ekspertami biorącymi udział w Kongresie.

Drugiego dnia, podczas czterech sesji panelowych, poruszone zostaną tematy ściśle związane z codzienną pracą Skarbników – takie, jak: finansowanie inwestycji w ramach współpracy zagranicznej, finansowanie oświaty i służby zdrowia i polityka rachunkowości.

Ufam, że spotkanie będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę. Dlatego już dziś proszę o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na I Krajowy Kongres Forów Skarbników w Jachrance.